صبا سرامیک

صبا سرامیک  - شرکت صنایع سرامیک و گرانیت شیشه ای

روش نصب


روش نصب محصولات شرکت گرانیت صبا بسیار آسان و در کوتاه ترین زمان ممکن به شرح زیر است:


سیمانکاری سطح  3 یا 2 میلیمتر


چیدن شیت ها


مالیدن ماله برروی شیت ها


خیس کردن کاغذ


جداکردن کاغذ از سطح گرانیت ها


پرکردن فاصله گرانیت ها


تمیزکردن سطح با استفاده ازاسفنج مرطوب و دستمال خشک