صبا سرامیک

صبا سرامیک  - شرکت صنایع سرامیک و گرانیت شیشه ای

ویژگی های فنی

ویژگی های فنی 
 مقاوم دربرابرشوک حرارتی  مقاوم در برابر سرما مقاوم دربرابر کشش   مقاوم دربرابر رطوبت  
       
 مقاوم دربرابر افزایش آنی حرارت  مقاوم دربرابر ضربه  مقاوم دربرابر مواد شیمیایی  مقاوم در برابر سایش